Waarbij kunnen wij helpen  

0 tot 6 jaar

Maak je je zorgen over het gedrag van je baby, peuter of kleuter? Ontwikkelt je kindje zich anders dan leeftijdsgenootjes? En kan de huisarts of het consultatiebureau je niet verder helpen? Dan kun je onderzoek en begeleiding krijgen vanuit het zorgprogramma 0 tot 6 jaar van Emergis kind & jeugd.

Het zorgprogramma 0 tot 6 jaar is bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over hun baby, peuter of kleuter. De ouders of de huisarts denken dat het kind psychiatrische problemen heeft of dat er problemen zijn in de ontwikkeling of het gedrag. Je merkt bijvoorbeeld dat je kind:

 • (onverklaarbare) driftbuien heeft;
 • slaapproblemen heeft;
 • eetproblemen heeft;
 • angstig is;
 • veel huilt;
 • moeilijk contact maakt;
 • onrustig is;
 • een erge gebeurtenis heeft meegemaakt (trauma).

Na de aanmelding is er een screening. De screening begint met een gesprek waarin je je zorgen over je kindje bespreekt met een gedragswetenschapper. Bijna altijd is ook een psychiater aanwezig. Heb je rapporten van eerdere onderzoeken? Dan kun je die meenemen. Kort na het gesprek volgt er:

 • een kinderpsychiatrisch onderzoek;
 • een observatie in de thuisomgeving;
 • een gesprek met de ouders over de ontwikkeling van het kind.

Diagnostisch onderzoek

Soms kunnen we tijdens de screening niet ontdekken wat de oorzaak is van de problemen van je kindje. Dan is extra onderzoek nodig. We noemen dat diagnostisch onderzoek. Bijvoorbeeld:

 • het ontwikkelingsniveau of de intelligentie van het kind onderzoeken;
 • observeren hoe het kind zich thuis gedraagt, of op school of bij de opvang;
 • informatie opvragen op school of bij de opvang;
 • observeren hoe het kind speelt.

Na de onderzoeken doen we een voorstel voor de behandeling.

 

De behandeling bestaat vooral uit begeleiding van de ouders. Daarvoor komen we het liefst bij je thuis. Je kind voelt zich daar het meest veilig en we kunnen direct zien hoe het kind zich thuis gedraagt. Natuurlijk proberen we ook school of de opvang te betrekken bij de begeleiding. Soms krijgt je kindje ook zelf behandeling, alleen of samen met de ouders in bijvoorbeeld de spelkamer.

Hoe lang duurt de behandeling?
Hoe lang de behandeling duurt, is voor iedereen verschillend. We proberen de behandeling zo snel mogelijk te starten en zo kort mogelijk te laten duren. Voor sommige behandelingen is er een wachtlijst. Zodra je kind zes jaar wordt, gaat hij/zij naar een ander zorgprogramma.

Jonge kinderen geven we liever geen medicijnen. En wanneer medicijnen echt nodig zijn, geven we zo weinig mogelijk.

Wij werken met een multidisciplinair team. Dat betekent dat verschillende specialisten in het team zitten: een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, gedragswetenschappers, een systeemtherapeut, KIT-medewerkers en soms een kinderarts. We kunnen logopedisten en fysiotherapeuten voor kinderen inschakelen als dat nodig is.

Downloads

Emergis & corona

Alle informatie over Emergis en de maatregelen rondom het coronavirus hebben wij geplaatst op een aparte website. Ook bieden we je hier tips, hulp en advies én de mogelijkheid voor een persoonlijk contact om deze periode door te komen.

Bezoek onze website