Heb je vragen

Behandeling krijgen of opgenomen worden is best spannend. Het kan je verdrietig, boos of onzeker maken. Het is daarom goed om te weten wat je rechten zijn en wat je kunt verwachten. Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Je hebt recht op alle informatie over jouw behandeling. Je behandelaar geeft je die informatie. Bijvoorbeeld over welke stoornis je hebt, of wat de uitkomst is van een onderzoek. Je krijgt een duidelijke uitleg. En als je wilt, schrijft de behandelaar die uitleg voor je op. Dan weet je wat er gaat gebeuren en kun je goed meewerken aan een behandeling. Dat verwachten we ook van je.

Als je jonger dan 16 jaar bent, krijgen je ouders volledige informatie over jouw behandeling. Zij moeten tenslotte net als jij beslissen over jouw behandeling. Wil je dat je ouders bepaalde informatie niet krijgen? Bespreek dat dan met je behandelaar.

Als je ouder bent dan 16 jaar beslis jij zelf of je ouders ook informatie over je behandeling krijgen. Je moet daarvoor toestemming geven. Doe je dat niet, dan mag de behandelaar je ouders niet inlichten over je behandeling.

Wie beslist of jij opgenomen wordt? Of jij medicijnen krijgt? Of je de behandeling gaat volgen…?

Als je nog geen 12 jaar bent beslissen je ouders of opvoeders samen met je behandelaar over jouw behandeling. Jouw mening is natuurlijk wel erg belangrijk. Je behandelaar wil weten wat jij zelf vindt.

Als je 12 jaar of ouder bent, beslis je samen met je beide ouders/opvoeders en behandelaar over jouw behandeling. Geef jij of een van je ouders geen toestemming? Dan kan de behandeling niet starten. Of het nu gaat om medicijnen, een therapie of iets anders.

Je behandelaar neemt jouw mening altijd serieus en probeert altijd om iedereen op één lijn te krijgen. Heb je toestemming gegeven voor een bepaalde behandeling maar bedenk je je later? Dan kun je je toestemming altijd weer intrekken. Dit is ook belangrijk: allebei je ouders moeten beslissingen nemen over je behandeling. Ook als ze gescheiden zijn.

Als je 16 jaar of ouder bent beslis je zelf over jouw behandeling. Je behandelaar adviseert je hierbij en helpt je een goede beslissing te maken. Je hebt geen toestemming van je ouders nodig.

Wat is een dossier? Wat staat erin? Wie mag mijn dossier zien?

Alle informatie over je behandeling wordt verzameld in een digitaal dossier. Dit heet ook wel Elektronisch PatiëntenDossier, afgekort EPD.  Als je nog geen 12 bent, mag jij je dossier zelf niet bekijken. Je ouders mogen dat wel. Ze mogen ook een print van het dossier vragen. En die print mogen ze aan jou laten zien. Andere mensen mogen jouw dossier alleen bekijken als dat van je ouders mag.

Ouder dan 12 jaar?

Als je ouder dan 12 bent, mag je je dossier wel bekijken als je dat wilt. Je kunt er ook een printje van krijgen. Vraag dit aan je behandelaar. Ook je ouders mogen je dossier inzien. Vind je dat een groot een probleem, bespreek dat dan met je behandelaar. Hij of zij kan dan beslissen dat je ouders je dossier niet mogen zien. Anderen mogen jouw dossier niet zomaar inzien. Dat mag alleen nadat jij daarvoor toestemming geeft.

16 of 17 jaar?

Als je 16 jaar of ouder bent mogen je ouders en anderen je dossier alleen inzien als jij daar toestemming voor geeft. Soms is het handig dat andere hulpverleners informatie uit je dossier krijgen. Bijvoorbeeld je huisarts, als je behandeling bij Emergis kind & jeugd afgelopen is.

Alle medewerkers van Emergis hebben geheimhoudingsplicht. Zij mogen anderen niet vertellen wat ze over jou weten. Ze geven alleen informatie aan anderen als jij daar toestemming voor geeft. Als je jonger bent dan 12 jaar dan mogen de medewerkers wel dingen over jou aan je ouders vertellen.

Zit je in een groep? Dan hebben ook jij en je groepsgenoten geheimhoudingsplicht. Je mag niet door vertellen wat je over elkaar te weten komt.

Wat zijn de regels als je in de kliniek opgenomen bent? Mag je weggaan en contact hebben met anderen?

Als je opgenomen bent in de kliniek heb je recht op contact en recht op bewegingsvrijheid. Dat betekent dat je volgende dingen mag doen:

  • je mag post en e-mail versturen en krijgen;
  • je mag bellen;
  • je mag bezoek ontvangen;

Als je 12 jaar of ouder bent mag je ook het terrein van de kliniek verlaten. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je het terrein niet af.

Met de groepsleiding maak je afspraken over hoe vaak een wanneer je mag bellen, mailen, het terrein mag verlaten, een paar dagen naar huis mag, enzovoort. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Als je gedwongen opgenomen bent, gelden andere regels.

OdyZee School & College

Waar ga je naar school als je behandeling krijgt bij de kliniek?

Krijg je ambulante behandeling? Dan ga je gewoon naar je eigen school.
Krijg je deeltijdbehandeling of dagbehandeling? Dan ga je naar Odyzee School & College. 
Krijg je behandeling in de kliniek? Dan ga je naar Odyzee School & College. 

OdyZee School & College is een school op het terrein van Emergis. Het is een school speciaal voor kinderen en jongeren die problemen hebben met hun gedrag of emoties. Er is meer rust, duidelijkheid en aandacht voor je dan op een gewone school. Als je behandeling in de kliniek stopt, dan ga je weer terug naar je eigen school.

Je hebt hulp nodig. Kun je altijd meteen terecht bij Emergis kind & jeugd?

Op dit moment hebben wij geen wachtlijsten. Ook niet voor de dag- en deeltijdbehandeling. Je kunt dus al heel snel bij ons terecht! 
Zodra we jouw aanmelding bij Emergis binnen hebben, kun je het volgende verwachten: 

  • Telefonische screening: niet langer dan een week na je aanmelding.
  • Screeningsgesprek: gemiddeld twee weken na je telefonische screening.
  • Diagnostiek: gemiddeld niet langer dan drie weken na je screeningsgesprek.
  • Behandeling: voor iedereen verschillend.
  • Kennismaking deeltijdbehandeling of opname kliniek: binnen drie weken.
  • Opname kliniek: voor iedereen verschillend.
  • Crisisopname: dezelfde dag.

 

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over mijn behandeling bij Emergis?

Als jij of je ouders niet tevreden zijn, bespreek dat dan eerst met je behandelaar of een andere medewerker. Samen kunnen jullie dan een oplossingen zoeken.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon. Je ouders kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon. Je kunt ook een officiële klacht indienen.