Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor alle vormen van autisme. Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 190.000 mensen heeft een vorm van autisme. De een heeft er alleen wat meer last van dan de ander. Met autisme word je geboren. Je kunt het niet krijgen doordat je bijvoorbeeld iets ergs hebt meegemaakt of door de manier waarop je ouders je opvoeden.

Zo vinden kinderen met autisme het vaak moeilijk om een gesprek met anderen te hebben of goed te luisteren. Ook vinden ze het vaak moeilijk om vrienden te maken en te behouden of bijvoorbeeld een vraag aan iemand te stellen of hulp te vragen. Kinderen met autisme hebben vaak sterk interesse voor bepaalde onderwerpen die niet gebruikelijk zijn en daar helemaal in opgaan. Ze zijn vaak gevoelig voor dingen die ze ruiken, horen, voelen of zien en kunnen daar sterk op reageren.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw. Er zijn verschillende  vormen van autisme:

 • Autistische stoornis
 • PDD-NOS
 • Stoornis van Asperger

Wanneer je:

 • veel problemen hebt in het contact met anderen;
 • andere mensen of kinderen vaak niet goed begrijpt;
 • moeite hebt met veranderingen;
 • grapjes niet goed snapt;
 • veel ruzie hebt;
 • geen vrienden hebt;
 • veel last hebt van drukte om je heen,

dan kan het zijn dat je een vorm van autisme hebt. Bij Emergis kind & jeugd onderzoeken we je uitgebreid zodat we precies weten wat er met je aan de hand is.

Als eerder al is vastgesteld dat je autisme hebt en daar nu extra veel last van hebt dan kun je ook bij Emergis kind & jeugd terecht.

Na je aanmelding is er een telefonische screening. Een medewerker van Emergis kind & jeugd belt op en stelt je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker of Emergis jou verder kan helpen.

Uitgebreid onderzoek
Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek (testen, gesprekken).

Soms is een observatieopname nodig. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. In de weekenden ben je gewoon thuis. De medewerkers bekijken hoe jij functioneert in de groep en wat de oorzaak is van je problemen. Onderzoek doen noemen we ook wel diagnostiek.

Groepsbehandeling
Groepsbehandeling bestaat uit dagbehandeling en deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar Emergis. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met ongeveer zeven leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan.

Bij de dagbehandeling kom je elke dag naar Emergis. Je volgt een halve dag het therapieprogramma en de andere halve dag ga je naar OdyZee School & College. Op woensdagmiddag en ’s avonds en in het weekend ben je vrij. Je volgt verschillende therapie-onderdelen in een groep van maximaal zes leeftijdsgenoten. Sommige therapie-onderdelen volg je individueel. Jouw therapie-programma is aangepast aan jouw hulpvraag en op wat jij aan kunt.

In allebei de groepsbehandelingen leer je bijvoorbeeld hoe je moeilijke, lastige of enge dingen kunt aanpakken. Hoe je goed kunt omgaan met leeftijdsgenoten en hoe je naar elkaar luistert. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagbehandeling duren in principe nooit langer dan een jaar.

Individuele behandeling
Individuele behandeling betekent dat je af en toe naar Emergis komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort.

Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is dit een handige site.

Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren:

 • gesprekken in de kliniek;
 • behandeling thuis (KIT);
 • deeltijdbehandeling voor gezinnen;
 • systeemtherapie.

Heb je thuis en op school erg veel problemen? Zijn mediatietherapie, individuele- of groepsbehandeling niet genoeg om de problemen de baas te worden? Dan word je opgenomen in de kliniek. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken. Je gaat ook naar school: naar OdyZee School & College. Die staat naast de kliniek. In het weekend ga je naar huis.