Waarbij kunnen wij helpen  

Intensieve Kortdurende Gezinstherapie (IKG)

Met Intensieve Kortdurende Gezinstherapie (IKG) heeft Emergis kind & jeugd een uniek product in handen. Daniëlle, systeemtherapeutisch werker bij Emergis kind & jeugd, is overtuigd van de kracht van deze intensieve behandeling op maat waarbij het hele gezin betrokken is.

Daniëlle legt uit: “IKG is een gespecialiseerd aanbod, bedoeld voor gezinnen waarvan het kind in behandeling is bij Emergis. De psychische problematiek van het kind en de wisselwerking op en met het gezin is het vertrekpunt van de behandeling. In twee of vier dagdelen, vormen we hypotheses, die kunnen gaan over de interactie of bepaalde patronen waar het gezin mee worstelt. In meerdere achtereenvolgende dagdelen worden interacties en gezinspatronen in kaart gebracht. We maken gebruik van systeemtherapeutisch werkblok maar daarnaast ook nog van vak therapieën PMT (psychomotorische therapie en Beeldend. 
 

Afbeelding

De kracht van IKG zit hem in het doen. Dat is het grote verschil met andere vormen van hulpverlening waar het vooral om het praten gaat. Eén van de eerste opdrachten die ik altijd doe met een gezin is een speurtocht over het terrein. Het gezin gaat met elkaar aan de slag en er worden taken verdeeld. Wie leest bijvoorbeeld de opdrachten voor en welke afspraken maken we voor onderweg. We creëren situaties die thuis ook zouden plaatsvinden, bijvoorbeeld koekjes bakken. Of het gezin gaat met elkaar een bloemstuk maken van geplukte bloemen. Doordat het gezin met elkaar bezig is kunnen we heel veel uit de interactie halen. We toetsen na afloop bij de ouders wat wij menen te hebben gezien. Zitten we op het zelfde spoor? Waar zit de precieze hulpvraag? We horen niet alleen de belangen van de ouders maar ook die van het kind of het broertje of zusje. Wat zouden zij graag willen veranderen? Vooral voor kinderen maakt ‘het doen’ het makkelijker om aan te geven waar hun last zit. Ze hoeven het niet onder woorden te brengen. Dat maakt dit echt een uniek product.

Ik vind het belangrijk dat ouders altijd in de positie van ouder blijven tijdens de sessies. We vragen de ouders waar zij last van hebben en dáár gaan we naast staan. We toetsen steeds onze waarneming, proberen de rust te bewaren en hebben geen oordeel.  In twee of vier sessies proberen we tot een kanteling te komen.

Het mooiste wat je kan bereiken is dat het gezin na afloop van de therapie weer zonder ons verder kan, dat ze weer perspectief hebben. Er is vaak al heel veel gebeurd in zo’n gezin en vaak hebben gezinsleden afzonderlijk al van alles geprobeerd. Op het moment dat je dit samen gaat brengen en dan naar de dynamiek gaat kijken, dan komt er beweging.

Wil je meer weten over de Intensieve Kortdurende Gezinstherapie? Stuur een e-mail naar kindenjeugd@emergis.nl met het verzoek deze door te zetten naar de coordinator IKG.Overweeg je een aanmelding? Neem dan via aanmeldenkenj@emergis.nl contact op het met het aanmeldteam van Emergis kind & jeugd.