Waarbij kunnen wij helpen  

Eetstoornissen

Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en denken over eten. Als je een eetstoornis hebt, let je overdreven veel op je gewicht en op wat je eet. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. De meest bekenden zijn anorexia en boulimia. Tegenwoordig zien we ook steeds vaker ARFID (Avoidance Restrictive Food Intake Disorder).

Als je anorexia hebt, wil je steeds dunner worden. Je gewicht is eigenlijk nooit goed genoeg. Ook vind je dat je lichaam veel dikker is, dan dat het in werkelijkheid is. Dat noemen we een verstoord lichaamsbeeld.

Als je boulimia hebt, heb je regelmatig eetbuien. In een korte tijd eet je enorm veel. Vaak heb je het gevoel dat je de controle verliest en niet kunt stoppen. Na de eetbuien probeer je het eten weer snel uit je lichaam te krijgen zodat je niet dikker wordt. Ook kinderen en jongeren met boulimia hebben een verstoord lichaamsbeeld.

Als je Arfid hebt, dan lukt het je niet om bepaald voedsel te eten, of ben je bang om te eten of lukt het je niet om genoeg te eten. Het is een voedselinname stoornis waarbij er zeer selectief en/of beperkt wordt gegeten. Bij deze eetstoornis is er geen vertekend lichaamsbeeld. 

Je krijgt hulp vanuit het zorgprogramma eetstoornissen als:

  • je een verstoord eetpatroon hebt, zoals te weinig of eenzijdig eten of als je eetbuien hebt;
  • Je bang bent voor bepaalde structuren in voedsel en daardoor deze niet eet; 
  • je een te laag gewicht hebt door dit eetpatroon;
  • je braakt, laxeert of erg veel beweegt omdat je bang bent om dik te worden;
  • je een negatieve kijk hebt op jezelf en je lichaam.

Na een doorverwijzing van een (huis)arts, krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van kind & jeugd eetstoornissen stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Er wordt uitgelegd welke behandelmethoden er zijn binnen kind & jeugd eetstoornissen. Er wordt gekeken welk behandelaanbod passend is.

De meeste jongeren worden ambulant behandeld. Dit kan zijn ter overbrugging van de wachttijd voor de MGDB, na opname in de kliniek of omdat een intensieve behandeling niet nodig is. Het betekent dat je voor individuele- en/of gezinsgesprekken, of het volgen van een therapie naar de kliniek komt. De volgende therapieën en/of gesprekken worden aangeboden; Psychomotore therapie, Cognitieve gedragstherapie, systeemgesprekken, traumabehandeling (EMDR). Deze therapieën zijn vaak wisselend qua lengte en intensiteit, afhankelijk van de hulpvraag en zorgbehoefte.

Praktische ondersteuning in de thuissituatie is ook een mogelijkheid. Het kan nodig zijn om in de thuissituatie te kijken naar wat er gebeurt rondom de maaltijden. Welke praktische ondersteuning is nodig om in de thuissituatie de maaltijden goed te laten verlopen en de strijd tegen de eetstoornis aan te gaan?

Het kan zijn dat de MGDB niet voldoende is, of dat de eetproblematiek zeer ernstig is. Dan is het soms nodig om opgenomen te worden in de kliniek. De opname kan maximaal vijf maanden duren en is op vrijwillige basis. Dit betekent dat de jongere en diens systeem gemotiveerd zijn om verandering te bewerkstelligen. Je bent van zondagavond tot vrijdagmiddag op de kliniek, met een groep van maximaal zes jongeren. Binnen de kliniek wordt multidisciplinair gewerkt met groepsleiding, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, (gz)psychologen, kinder- en jeugdpsychiater en een diëtiste.

Er wordt gedurende de opname gewerkt aan normalisering van het eetpatroon en het komen op gezond gewicht. Dit wordt onder andere gedaan door begeleiding tijdens de dagelijkse eetmomenten. Daarnaast zijn er ook verschillende groepstherapieën (Psychomotore therapie, Cognitieve gedragstherapie en Beeldende therapie) en individuele gesprekken met de behandelaar en je persoonlijk begeleider. Er wordt psycho-educatie gegeven over de eetstoornis en wordt er gewerkt aan een gezond beweegpatroon.  

Ook ouders/verzorgers worden meegenomen in de behandeling van de jongere die opgenomen is. Ouders worden uitgenodigd om een keer mee te eten tijdens lunch en avondeten. Ook hebben ouders gesprekken met de behandelaar en zijn er gesprekken met het gezin bij de systeemtherapeut. Daarnaast zijn er voor- en nabesprekingen van de weekenden bij begin van de opname, waarbij de groepsleiding ouders veel uitleg en ondersteuning biedt.

Logo TOP GGZ keurmerk

Emergis kind & jeugd werkt nauw samen met PsyQ en Youz (Parnassia Groep) op het gebied van eetstoornissen. Samen bundelen we onze krachten binnen het samenwerkingsverband, genaamd Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN).  Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, kunnen wij één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen aanbieden. We spreken dezelfde taal in de jeugd- en in de volwassenzorg, door gebruik te maken van op elkaar aansluitende behandelmodellen. We bieden groeps- en individuele behandelingen. Zowel ambulant, deeltijd, poliklinisch als klinisch. Voor kinderen en jongeren bieden we family based therapy en meergezinsdagbehandelingen. Voor volwassenen werken we met cognitieve gedragstherapie en bieden we een behandeling voor een langdurige eetstoornis.

Het TOPGGz-keurmerk
Sinds maart 2021 heeft het samenwerkingsverband het TOPGGz-keurmerk verkregen. Hiermee hebben we bewezen te voldoen aan strenge criteria. De patiënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.