Waarbij kunnen wij helpen  

Eetstoornissen

Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en denken over eten. Als je een eetstoornis hebt, let je overdreven veel op je gewicht en op wat je eet. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. De meest bekenden zijn anorexia en boulimia.

Als je anorexia hebt, wil je steeds dunner worden. Je gewicht is eigenlijk nooit goed genoeg. Ook vind je dat je lichaam veel dikker is dan het in werkelijkheid is. Dat noemen we een verstoord lichaamsbeeld.

Als je boulimia hebt, heb je regelmatig eetbuien. In korte tijd eet je enorm veel. Vaak heb je het gevoel dat je de controle verliest en niet kunt stoppen. Na de eetbuien probeer je het eten weer snel uit je lichaam te krijgen zodat je niet dikker wordt. Ook kinderen en jongeren met boulimia hebben een verstoord lichaamsbeeld.

Je krijgt hulp vanuit het zorgprogramma eetstoornissen als:

  • je een verstoord eetpatroon hebt, zoals te weinig of eenzijdig eten of juist eetbuien hebben;
  • je een te laag gewicht hebt door dit eetpatroon;
  • je braakt, laxeert of erg veel beweegt omdat je bang bent om dik te worden;
  • je een negatieve kijk hebt op jezelf en je lichaam.

Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kind & jeugd stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past.

Uitgebreid onderzoek
Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. De medewerkers kunnen dan bekijken hoe jij functioneert in de groep en wat de oorzaak is van je problemen. Onderzoek doen noemen we ook wel diagnostiek.

De meeste jongeren volgen therapie in een groep. Cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie zijn hierbij belangrijke onderdelen. Sommige jongeren hebben individuele afspraken met een behandelaar. Soms vullen we dit aan met module psychomotorische therapie of medicatie. We werken ook samen met kinderartsen en diëtisten die gespecialiseerd zijn in jongeren met eetstoornissen.

Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is dit een handige site.

Met wie volg je de modules?
Sommige modules volg je alleen, bijvoorbeeld gesprekken met je behandelaar. Er zijn ook modules die je volgt in een kleine groep of samen met je ouders.

Deeltijdbehandeling
Deeltijdbehandeling noemen we ook wel ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je een middag naar de kliniek. Op woensdag van 12.30 tot 16.30 uur. Op de andere dagen ga je naar school of stage. Je zit in een groep met maximaal acht leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan.

Word je opgenomen voor je behandeling?
De meeste kinderen en jongeren worden ambulant behandeld. Dat betekent dat je alleen voor een module of een gesprek naar de kliniek komt. Alleen als het echt niet anders kan, word je opgenomen in de kliniek.

Hoe lang duurt je behandeling?
Hoe lang je behandeling duurt is voor iedereen verschillend. We proberen je behandeling niet langer te laten duren dan één jaar. Maar we weten ook dat eetstoornissen ernstige en langdurige problemen kunnen zijn. Daar houden we rekening mee.

Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Dit kan op verschillende manieren:

  • gesprekken in de kliniek;
  • behandeling thuis (KIT);
  • deeltijdbehandeling voor gezinnen;
  • systeemtherapie.

Als de eetproblemen zeer ernstig zijn, is het soms nodig dat je wordt opgenomen in de kliniek. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag en in het begin ook in de weekenden. In de behandeling gaan we eerst en samen met jou werken aan een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Dat doen we door therapieën, individuele gesprekken, ontspanning en dagelijkse eetmomenten.

Logo TOP GGZ keurmerk

Emergis kind & jeugd werkt nauw samen met PsyQ en Youz (Parnassia Groep) op het gebied van eetstoornissen. Samen bundelen we onze krachten binnen het samenwerkingsverband, genaamd Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN).  Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, kunnen wij één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen aanbieden. We spreken dezelfde taal in de jeugd- en in de volwassenzorg, door gebruik te maken van op elkaar aansluitende behandelmodellen. We bieden groeps- en individuele behandelingen. Zowel ambulant, deeltijd, poliklinisch als klinisch. Voor kinderen en jongeren bieden we family based therapy en meergezinsdagbehandelingen. Voor volwassenen werken we met cognitieve gedragstherapie en bieden we een behandeling voor een langdurige eetstoornis.

Het TOPGGz-keurmerk
Sinds maart 2021 heeft het samenwerkingsverband het TOPGGz-keurmerk verkregen. Hiermee hebben we bewezen te voldoen aan strenge criteria. De patiënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Downloads