Wie zijn wij  

Samenwerking

Emergis kind & jeugd werkt samen met bijna alle Zeeuwse zorgaanbieders maar ook met zorgaanbieders buiten Zeeland. Denk hierbij aan de Zeeuwse huisartsen, particuliere praktijken en de ziekenhuizen. Ook werken we samen met scholen, jeugdzorg, zorgboerderijen, politie en justitie.

Jeugdhulp combinatie Zeeland 

In de Jeugdhulp combinatie Zeeland (JCZ) werken Juvent, Emergis, Via Almata en Inzet voor Zorg samen om het aanbod van jeugdhulp steeds beter aan te laten sluiten op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen.

Externe partners

Emergis werkt samen met andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we om alle mogelijke en gewenste zorg te kunnen regelen. Belangrijke partners buiten Zeeland zijn de Parnassia Groep (De Jutters, De Fjord, Leo Kannerhuis) en De Hoop.

OdyZee School & College

Op het terrein van Emergis kind & jeugd in Kloetinge is de OdyZee School & College gevestigd. OdyZee is een REC-4 school. Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Het OdyZee biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Kinderen en jongeren die in de kliniek van Emergis zijn opgenomen kunnen er naar school. Naast OdyZee werken we ook samen met praktijkonderwijs in Goes. Jongeren met een licht verstandelijke beperking die in de kliniek zijn opgenomen volgen er soms praktijkonderwijs.