Wie zijn wij  

Samenwerking

Emergis kind & jeugd werkt samen met bijna alle Zeeuwse zorgaanbieders maar ook met zorgaanbieders buiten Zeeland. Denk hierbij aan de Zeeuwse huisartsen, particuliere praktijken en de ziekenhuizen. Ook werken we samen met scholen, jeugdzorg, zorgboerderijen, politie en justitie.

Juvent

Juvent is een belangrijke partner van Emergis kind & jeugd. Samen hebben we het zorgaanbod voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek opgezet. Deze samenwerking hebben we inmiddels in alle zorg doorgezet.

Externe partners

Emergis werkt samen met andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we om alle mogelijke en gewenste zorg te kunnen regelen. Belangrijke partners buiten Zeeland zijn de Parnassia Groep (De Jutters, De Fjord, Leo Kannerhuis) en De Hoop.

OdyZee School & College

Op het terrein van Emergis kind & jeugd in Kloetinge is de OdyZee School & College gevestigd. OdyZee is een REC-4 school. Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Het OdyZee biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Kinderen en jongeren die in de kliniek van Emergis zijn opgenomen kunnen er naar school. Naast OdyZee werken we ook samen met praktijkonderwijs in Goes. Jongeren met een licht verstandelijke beperking die in de kliniek zijn opgenomen volgen er soms praktijkonderwijs.

Emergis & corona

Alle informatie over Emergis en de maatregelen rondom het coronavirus hebben wij geplaatst op een aparte website. Ook bieden we je hier tips, hulp en advies én de mogelijkheid voor een persoonlijk contact om deze periode door te komen.

Bezoek onze website