Wie zijn wij  

Samenwerking

Emergis kind & jeugd werkt samen met bijna alle Zeeuwse zorgaanbieders maar ook met zorgaanbieders buiten Zeeland. Denk hierbij aan de Zeeuwse huisartsen, particuliere praktijken en de ziekenhuizen. Ook werken we samen met scholen, jeugdzorg, zorgboerderijen, politie en justitie.

Jeugdhulp combinatie Zeeland 

In de Jeugdhulp combinatie Zeeland (JCZ) werken Juvent, Emergis, Via Almata en Inzet voor Zorg samen om het aanbod van jeugdhulp steeds beter aan te laten sluiten op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen.

Externe partners

Emergis werkt samen met andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we om alle mogelijke en gewenste zorg te kunnen regelen. Belangrijke partners buiten Zeeland zijn de Parnassia Groep (De Jutters, De Fjord, Leo Kannerhuis) en De Hoop.

OdyZee School & College

Afbeelding
OdyZee School & College

Op het terrein van Emergis kind & jeugd in Kloetinge is de OdyZee School & College gevestigd. OdyZee is een REC-4 school. Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Het OdyZee biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Kinderen en jongeren die in de kliniek van Emergis zijn opgenomen kunnen er naar school. Naast OdyZee werken we ook samen met praktijkonderwijs in Goes. Jongeren met een licht verstandelijke beperking die in de kliniek zijn opgenomen volgen er soms praktijkonderwijs.

Eetstoornis Experts Netwerk

Emergis kind & jeugd werkt nauw samen met PsyQ en Youz (Parnassia Groep) op het gebied van eetstoornissen. Samen bundelen we onze krachten binnen het samenwerkingsverband, genaamd Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN).  Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, kunnen wij één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen aanbieden. We spreken dezelfde taal in de jeugd- en in de volwassenzorg, door gebruik te maken van op elkaar aansluitende behandelmodellen. We bieden groeps- en individuele behandelingen. Zowel ambulant, deeltijd, poliklinisch als klinisch. Voor kinderen en jongeren bieden we family based therapy en meergezinsdagbehandelingen. Voor volwassenen werken we met cognitieve gedragstherapie en bieden we een behandeling voor een langdurige eetstoornis.

Het TOPGGz-keurmerk
Sinds maart 2021 heeft het samenwerkingsverband het TOPGGz-keurmerk verkregen. Hiermee hebben we bewezen te voldoen aan strenge criteria. De patiënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Samenwerking Scalda

Afbeelding
Carolien

Gemiddeld zo’n negen uur per week is een GZ-psycholoog van Emergis kind & jeugd, te vinden op één van de locaties van Scalda. Hier spreekt zij studenten die om verschillende redenen ‘vastlopen’ in het onderwijs en worden doorverwezen door de intern begeleider van de school. 

Lees hier het interview met Carolien de Winter over haar werk bij Scalda!