ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. In Nederland zijn er veel kinderen met ADHD. 2 tot 5% van alle Nederlandse kinderen tot en met 14 jaar heeft kenmerken van ADHD. De één heeft er alleen wat meer last van dan de ander.

Kinderen met ADHD hebben meestal meer dan andere kinderen problemen met:

  • aandacht en concentratie: je wordt snel afgeleid door de dingen die om je heen gebeuren;
  • hyperactiviteit: je vindt het heel erg moeilijk om rustig te zijn en stil te zitten;
  • impulsiviteit: je doet vaak dingen zonder er eerst over na te denken;
  • regelfuncties. We bedoelen hiermee dat kinderen met ADHD het vaak moeilijk vinden om te plannen.

Je hebt ADHD. In het dagelijks leven heb je daar zo veel last van dat je thuis, op school of met je vrienden steeds in de problemen komt. Bijvoorbeeld:

  • je hebt vaak ruzie;
  • je bent vaak snel afgeleid door alles wat je om je heen hoort en ziet;
  • je vindt het moeilijk om jezelf te concentreren ;
  • je bent heel druk (hyperactief). Je vindt het moeilijk om stil te zitten;
  • je doet dingen zonder erover na te denken (impulsief zijn).

Bij Emergis kind & jeugd helpen we je zodat je minder last hebt van je ADHD.

Omdat al eerder is vastgesteld dat je ADHD hebt, doen we geen onderzoek meer. De hulp bij Emergis is vooral gericht op behandeling zodat je minder last hebt van je probleem.

Ambulante behandeling
De meeste kinderen krijgen ambulante behandeling voor hun psychische problemen. Ambulante behandeling betekent dat je af en toe naar Emergis komt voor bijvoorbeeld medicatiecontroles. Meestal krijg je medicijnen omdat je klachten erg hardnekkig zijn of omdat de behandeling zonder medicijnen onvoldoende resultaat geeft. Bij ambulante behandeling blijf je gewoon thuis wonen en kun je gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort.

KIT
Ambulante behandeling kan ook betekenen dat we bij jou thuis komen. Je krijgt dan KIT. KIT betekent Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling. Bij KIT werk je aan veranderingen in jouw gezin. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Een KIT-medewerker komt bij je thuis en ziet hoe jullie met elkaar omgaan, wat goed gaat en wat beter kan. Samen met je ouders/opvoeders ga je  veranderingen oefenen.

Dagbehandeling
Als het thuis en op school écht niet meer gaat en je heel veel ruzie hebt, kun je naar de dagbehandeling van Emergis kind & jeugd. Je komt dan elke dag van 08.45 tot 15.00 uur. Woensdagmiddag ben je vrij en ’s avonds en in het weekend ben je thuis. Je krijgt een halve dag therapie en de andere helft van de dag ga je naar OdyZee School & College.

Je zit in een groep met ongeveer zes leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast programma met therapie en training. Alleen of in een klein groepje. Tijdens de training en therapie werk je aan je doelen uit je behandelplan. Je leert hoe je moeilijke, lastige of enge dingen kunt aanpakken. Hoe je goed kunt omgaan met leeftijdsgenoten en hoe je naar elkaar luistert.

Na elke drie maanden kijken we of het beter met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Dagbehandeling duurt nooit langer dan een jaar.