Een psychose is een toestand waarin je de werkelijkheid niet meer ziet zoals die echt is. Je verliest het contact met de werkelijkheid zoals anderen die beleven. Tijdens een psychose heb je last van hallucinaties, waanideeën en verwardheid. Kinderen en jongeren die hallucineren horen, zien, ruiken, voelen of proeven iets dat er niet is. Tijdens een psychose hoor je meestal ook stemmen.

Psychose komt niet zoveel voor. Het is wel een ernstige ziekte. Het is belangrijk dat de behandeling ervan snel begint. Anders kan de ziekte heel lang duren. Een psychose is in het begin lastig te herkennen. Zo kunnen waanideeën of hallucinaties ook lijken op fantasieën die normaalgesproken weer voorbij gaan.

Omdat het zo belangrijk is op tijd met de behandeling te beginnen, moet je de signalen goed in de gaten houden. En, bij twijfel altijd contact opnemen met de huisarts.

Als je een psychose doormaakt, herken je vast alle of een paar van de volgende uitspraken over jouw gedachten, gevoelens en ervaringen:

  • Ik ruik of proef soms dingen die anderen niet kunnen ruiken of proeven.
  • Ik hoor vaak ongewone geluiden zoals gebonk, getik, gesis, geklap of gerinkel in mijn oren.
  • Ik heb dingen gezien die andere mensen blijkbaar niet kunnen zien.
  • Mijn gedachten zijn soms zo sterk dat ik ze bijna kan horen.
  • Ik heb vaak het gevoel dat anderen mij kwaad willen doen.
  • Ik zie soms speciale betekenissen in advertenties, etalages of in de manier waarop dingen om mij heen zijn opgesteld.
  • Ik heb dingen gehoord die andere mensen niet horen zoals stemmen van fluisterende of pratende mensen.

Als je dit herkent dan kun je terecht bij Emergis kind & jeugd voor hulp.

Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kind & jeugd stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past.

Uitgebreid onderzoek
Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig.

Groepsbehandeling bestaat uit deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar de kliniek. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Jouw therapie-programma is aangepast aan jouw hulpvraag en op wat jij aan kunt.

In de deeltijd leer je meer over psychoses en hoe je de kans kunt verkleinen dat je nog een keer een psychose krijgt. Ook krijg je meer inzicht in wat er met je gebeurd is en hoe je dat kunt accepteren en verwerken.

Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen.

Individuele behandeling
Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort.

Als je een psychose doormaakt of doorgemaakt hebt dan is het belangrijk dat ook je ouders/opvoeders hulp krijgen. Dit kan op verschillende manieren:

  • gesprekken in de kliniek;
  • behandeling thuis (KIT);
  • systeemtherapie.

De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Emergis kind & jeugd. In de kliniek zorgen we ervoor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken.