MGDB (Meer Gezins Dagbehandeling)

De eetstoornis heeft vaak een weerslag op het hele gezin. Soms gaan ouders mee in de wensen van de eetstoornis. Zo kan het zijn dat de jongeren het gezin stimuleert en soms ook dwingt om de eetgewoonten te veranderen. Emoties lopen hoog op en daardoor kan de eetstoornis verergeren.
Het beïnvloeden en doorbreken van dit proces is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijke herstel van de jongere met een eetstoornis. Ouders of verzorgers hebben hierin een cruciale rol. Zij kunnen hun kind begeleiden en helpen bij het normaliseren van het eetgedrag en naar een gezond gewicht.

Ambulante gezinstherapie is hierbij het meest effectief voor de jongere met een eetstoornis. Met name voor anorexia en boulimia. Een klinische opname kan hierdoor verkort of zelfs voorkomen worden. Belangrijk is, hoe eerder gestart wordt met het herstel, hoe beter de prognose.

De volgende onderdelen komen onder andere aan bod:

  • Het wegen van de jongere om gewichtsontwikkeling te volgen;
  • Gezamenlijke 'therapeutische' maaltijden, gericht op het verbeteren van het eetgedrag van de jongere;
  • Gezamenlijke groepsgesprekken en therapeutische activiteiten gericht op het overbrengen van de algemene kennis over eetstoornissen en op het oplossen van problemen rondom de maaltijden en het samenhangende gedrag van de jongere;
  • Gesprekken met ouders over het vergroten van inzicht in en begrip voor het eetgedrag van de jongere;
  • Groepsactiviteiten gericht op; gezinsrelaties en achtergronden, ondersteunen bij het oplossen van problemen bij het ontwikkelen van normaal eetgedrag, ontspanning.

Voor thuiswonende jongeren van 12 tot 24 jaar met een eetstoornis en zijn of haar gezinsleden. Een voorwaarde is dat de jongere en de ouders de wens hebben om de problemen rondom de eetstoornis gezamenlijk aan te pakken.

Er zijn tien therapiedagen verspreid over drie maanden. Na de kennismakingsmiddag start de MGDB met vier aaneengesloten dagen, dan na twee weken twee dagen. Dan weer twee weken later weer twee dagen. Tenslotte zijn er nog twee individuele terugkomdagen.