Samenwerking Scalda en Emergis kind & jeugd

Gemiddeld zo’n negen uur per week is Carolien de Winter, GZ-psycholoog bij Emergis kind & jeugd, te vinden op één van de locaties van Scalda. Hier spreekt ze studenten die om verschillende redenen ‘vastlopen’ in het onderwijs en worden doorverwezen door de intern begeleider van de school.

Afbeelding
Carolien

Carolien: “De verbinding tussen Emergis en het MBO onderwijs is er altijd geweest. Niet alleen ik, maar bijvoorbeeld ook mijn collega’s van 1NUL1 preventie hebben nauwe contacten met de scholen.En dat is goed, zo houden we breed zicht op wat zich binnen het onderwijs afspeelt en waar jongeren mee te maken hebben.

De jongeren die Carolien ziet tijdens haar ‘spreekuur’ worden om verschillende redenen doorverwezen. Soms heeft de jongere al een geschiedenis binnen de zorg, vanwege sociaal emotionele problemen of een moeilijke thuissituatie. Maar het komt ook voor dat een jongere te maken heeft met een vorm van autisme of adhd wat eigenlijk nooit een probleem is geweest. Doordat ze op het MBO meer moeten gaan samenwerken of stage moeten lopen, loopt de jongere nu vast.

Daarnaast is er vanuit Scalda onlangs de pilot ‘Tussentijd’ gestart. Voor  jongeren die door mentale problemen thuis zijn komen te zitten en helemaal niet meer naar school komen. Ook hier zet Carolien haar expertise in. Het doel van het project is om deze ‘thuiszitters’ op één of andere manier toch weer in het onderwijs te krijgen. Samen met Scalda en de gemeenten bekijken we wat nodig is om de jongere weer aan het leren te krijgen. Is dat een mogelijke behandeling, medicatie of juist hulp in het gezin.

Carolien: “Het is ontzettend mooi werk om te doen. Ik behandel zelf niet tijdens deze gesprekken, maar weet inmiddels door mijn jarenlange ervaring en door mijn grote netwerk vaak al snel wat er nodig is voor een student en waar zij het kunnen halen. Ik maak een inschatting van wat er aan de hand is, denk mee en verwijs door, bijvoorbeeld naar de huisarts, de POH GGZ of Maatschappelijk werk. Als ik op deze manier jongeren weer een stukje verder op de rit kan krijgen, dan is mijn werk geslaagd”.