Nieuwsoverzicht  

Emergis treft verregaande preventieve maatregelen met betrekking tot coronavirus

Emergis treft met ingang van maandag 16 maart tot en met de week van 31 maart verregaande preventieve maatregelen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19)

We willen als grote regionale ggz-instelling onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. We maken met onze medewerkers en cliënten normaal gesproken dagelijks duizenden bewegingen. In overeenstemming met de oproep van de overheid willen we die nu zoveel mogelijk beperken. Onze prioriteit daarbij ligt bij het beschermen van cliënten, bewoners en collega’s. Daarom gaan onze poliklinieken en werkleerbedrijven de komende drie weken fysiek dicht én worden de huisbezoeken teruggebracht tot een mininum.

Dit betekent dat poliklinische afspraken en huisbezoeken van de komende drie weken telefonisch worden afgezegd. Omdat we goed willen blijven zorgen voor al onze cliënten, inclusief familie en naasten maken we met hen een plan hoe zij de komende drie weken door kunnen komen. Om in die drie weken beschikbaar te blijven, richten we per voorziening een team op dat telefonisch bereikbaar is tijdens kantooruren. In de week van 31 maart bekijken wij opnieuw of deze maatregelen moeten blijven bestaan of afgebouwd kunnen worden, rekening houdend met het advies vanuit de overheid.

De zorg en begeleiding in het psychiatrisch ziekenhuis in Kloetinge en de woon- en opvanglocaties gaat gewoon door zoals cliënten van ons gewend zijn. Daarnaast blijft ook de crisisdienst en de intensieve behandeling thuis actief én blijven we zorgen voor alle cliënten die verplichte zorg ontvangen.

In lijn met het Adrz gaat bezoek van familie en naasten aan onze cliënten altijd in overleg met de afdeling. Hier geldt: maximaal één bezoeker per cliënt, per dag én bezoekers met verkoudheidsklachten of koorts worden verzocht niet op bezoek te komen.

We verwachten dat deze maatregelen betrekking hebben op ongeveer 3.500 cliënten. Zij hebben de komende drie weken geen fysiek contact met hun behandelaar tenzij het écht niet anders kan. Per cliënt bekijken we steeds wat zij en hun familie en naasten nodig hebben om de komende weken zo goed mogelijk vol te houden. Ook verwachten we hiermee - met zo’n 30.000 bewegingen minder – verdere verspreiding van het virus tegen te gaan én zo onze essentiële zorg in stand en beschikbaar te houden.

Meer informatie, of vragen?

  • Bekijk hier veel gestelde vragen én de antwoorden.
  • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800 13 51. Algemene informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en de GGD.