Nieuwsoverzicht  

Preventieve maatregelen coronavirus (COVID-19)

Ongetwijfeld volg je het nieuws over het coronavirus en heb je gehoord dat de situatie in Nederland dagelijks verandert. Het is goed om te weten dat Emergis de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt om eventuele voorzorgsmaatregelen op tijd te kunnen nemen. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM en de GGD adviseren en vragen onze cliënten, bewoners, bezoekers en leveranciers dat ook te doen.
coronavirus

Voorzorgsmaatregelen symposia, bijeenkomsten en vergaderingen
Nu de eerste gevallen in Zeeland zijn gemeld, scherpen we binnen Emergis onze voorzorgsmaatregelen omtrent het bijwonen van symposia, bijeenkomsten en vergaderingen aan. In lijn met andere zorginstellingen heeft ook Emergis besloten om door ons georganiseerde en/of gefaciliteerde symposia, bijeenkomsten, vergaderingen met minstens twintig deelnemers tot en met mei 2020 te annuleren. Bijeenkomsten met minder deelnemende personen kunnen wel gewoon door gaan. In mei bekijken we wanneer de symposia op een ander moment alsnog door kunnen gaan.

We willen als ggz-instelling onze verantwoordelijkheid nemen, het zekere voor het onzekere nemen en vooral niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. Onze prioriteit ligt bij het beschermen van cliënten, bewoners en collega’s.

Meer informatie, of vragen?

  • Bekijk hier veel gestelde vragen én de antwoorden.
  • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800 13 51. Algemene informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en de GGD.
  • Of neem contact op met de medewerker of behandelaar van Emergis waar je een afspraak mee hebt.