Nieuwsoverzicht  

Een mooie en veilige speelplaats dankzij Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels heeft eerder dit jaar een mooi bedrag beschikbaar gesteld om een speelplein van een locatie van de Veilige opvang te vernieuwen. Een project dat dubbel en dwars is geslaagd.
Speelplein Veilige opvang

Het speelplein was niet langer uitnodigend en inspirerend voor de kinderen. Daar waar het plein juist uitdagend en prikkelend mag zijn, juist om het buiten spelen te stimuleren, was een herinrichting van het plein zeer gewenst. Een omgeving die betrouwbaar en veilig voelt in de buitenlucht, is juist voor deze doelgroep extra waardevol.

De werkzaamheden zijn gestart in maart 2020 maar heeft een iets langere looptijd gehad vanwege de corona-perikelen. De diverse speeltoestellen zijn inmiddels succesvol geplaatst en de laatste nodige werkzaamheden zijn voltooid. Binnen de maatregelen is het klein maar feestelijk geopend met een BBQ voor de kinderen en moeders. Het plein is een fijne en warme plek geworden waar ze graag komen. Een plek van veilig samenzijn.

De bepaling van de inrichting van het plein is mede gebaseerd op de inbreng van de moeders en kinderen. Bepalend voor de succesfactor van het plein. Het vernieuwde plein ontvangt dan ook veel positieve feedback van de moeders en kinderen. Daar zijn wij uiteraard heel trots op!