Nieuwsoverzicht  

De toekomst van Emergis kind & jeugd

Net zoals veel andere jeugdzorgaanbieders in Nederland heeft Emergis kind & jeugd al een aantal jaar moeite om financieel gezond te zijn. Dat willen we graag veranderen. Wat er precies nodig is om financieel gezond te zijn én goed voor alle kinderen en jongeren te blijven zorgen, hebben we beschreven in een plan. Dit plan is voorgelegd aan onze medewerkers, raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad. Begin februari 2021 horen we of we met het plan verder kunnen. Tot die tijd verandert er niks voor onze cliënten.

Wat staat er in dit plan:  

  1. Alleen als het echt niet anders kan, nemen we kinderen en jongeren die psychisch ziek zijn op in de kliniek. De tijd die ze in de kliniek zijn, is zo kort mogelijk.
  2. De kinderen en jongeren, krijgen zo veel mogelijk behandeling en begeleiding thuis of gaan naar de dagbehandeling of de polikliniek op een locatie van Emergis. Want het is belangrijk dat ze naar school kunnen gaan, kunnen blijven sporten of muziek maken en met vrienden en vriendinnen kunnen afspreken.
  3. Bij een behandeling thuis kunnen we ook makkelijker de ouders en/of verzorgers en andere mensen die belangrijk zijn voor het kind, begeleiden en steunen.
  4. Voor kinderen en jongeren die een crisis hebben en heel snel hulp nodig hebben, blijft plaats in de kliniek.

Dus: In de kliniek van Emergis kind & jeugd zijn er straks minder bedden. Kinderen en jongeren gaan zo veel mogelijk naar de dagbehandeling of polikliniek of hulpverleners van Emergis komen bij de kinderen thuis. Als een kind heel snel hulp nodig heeft door een crisis kan hij of zij ook naar de kliniek.

Vragen en antwoorden voor ouders/en of verzorgers van kinderen die in behandeling zijn bij Emergis kind & jeugd: 

Houd uw kind dezelfde hulpverlener?
Dat proberen we wel. De hulpverlener kent u, uw zoon/dochter en andere belangrijke mensen die om uw kind heen staan. De hulpverlener weet wat er aan de hand is en wat wel en niet werkt. Wat u wel gaat merken is dat uw kind de psychiater wat minder gaat zien en spreken. Andere hulpverleners nemen het werk van de psychiater dan over. Met supervisie blijft de psychiater hen wel helpen.

Wanneer ga ik de veranderingen merken?
De ondernemingsraad en de cliëntenraad van Emergis laten begin februari weten wat ze van het plan vinden. Daarna besluit de raad van bestuur van Emergis of het plan kan door gaan. Begin februari kunnen we meer vertellen over wat er precies gaat gebeuren.

Heeft u vragen?
Als u of uw kind vragen heeft dan kunt u bellen of mailen naar het secretariaat:  0113 26 78 50 of kindenjeugd@emergis.nl. Zij zorgen er voor dat uw vraag bij de juiste persoon komt.