Nieuwsoverzicht  

Positieve reacties op nieuwe werkwijze crisishulpverlening jeugd

Per 1 april wijzigt er het één en ander in het proces rond jeugdcrisishulpverlening in Zeeland. Om onze contacten hierover goed te informeren, organiseerden Emergis en Juvent onlangs twee online bijeenkomsten.

De bijeenkomsten op 18 en 22 maart 2021 werden goed bezocht: In totaal namen 160 professionals deel, afkomstig van zeer verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke toegangen, jeugdbeschermers, zorgaanbieders, Raad v.d. Kinderbescherming, kinderarts ADRZ, psychiaters en Periscaldes namens de huisartsen.

Tijdens de bijeenkomsten presenteerden we onze nieuwe werkwijze rond jeugdcrisishulpverlening. Verder was er juist veel ruimte voor het stellen van vragen. De meeste vragen gingen over de route die verwijzers moeten lopen. Denk bijvoorbeeld aan: "Kan ik jullie ook bellen als…?” of “ Hoe is de route als er een beoordeling van een psychiater nodig is?” Daarnaast hebben we tijdens de bijeenkomsten uitgebreid stil gestaan bij het Zorgafstemmingsgesprek. Het ging dan met name over de deelnemers, de noodzaak om bij het Zorgafstemmingsgesprek aanwezig te zijn en over de onderwerpen die in dat gesprek aan de orde komen.

Als organisatoren kregen we veel positieve reacties over de nieuwe werkwijze rond jeugdcrisishulp. Dat is een goed begin! In april gaan we dan daadwerkelijk van start. In juli 2021 staat een eerste evaluatie gepland.

Wil je meer weten over de nieuwe werkwijze? In deze infographic is het proces schematisch weergegeven. Voor meer vragen over ons hulpaanbod en over de werkwijze rondom crisis, neem gerust contact met ons op!