Nieuwsoverzicht  

Landelijke samenwerking traumabehandeling jonge slachtoffers huiselijk geweld

Drakentemmers is een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid in de context van huiselijk geweld. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel geweld. Femke, GZ-psycholoog bij Emergis kind & jeugd, is één van de behandelaren die aangesloten is bij dit landelijke platform.

Femke: “Net na corona ben ik ‘ingevlogen’ bij de Veilige Opvang van Emergis, een plek voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn. Daar hoorde ik voor het eerst over Drakentemmers. Binnen de Veilige Opvang zien we veel kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling en kampen met trauma-gerelateerde klachten. In eerste instantie gaat het hier om het bieden van rust en veiligheid en niet zozeer om een behandeling.

Maar als je iedere dag nachtmerries hebt, heeft dat wel degelijk invloed op je functioneren. Dan is het fijn om zo snel mogelijk al te kunnen starten.”

Drakentemmers wil uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van traumabehandelaars binnen en buiten de (vrouwen)opvang. Die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen en de kans op herhaald slachtofferschap kunnen verminderen. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Femke: “Mijn werk bij de Veilige Opvang combineer ik met mijn werk als GZ-psycholoog bij Emergis kind & jeugd in de ambulante behandeling. Zo kan ik de schakel zijn tussen de Opvang en de daadwerkelijke behandeling. Dat is heel fijn.
Ik zie alle kinderen en moeder die binnen komen in de Opvang en doe dan een eerste traumascreening. Als er zorgen zijn, dan regelen we een verwijsbrief voor specialistische behandeling bij de huisarts. Huisartsen weten mij inmiddels te vinden en zien steeds beter de noodzaak om snel hulp in te schakelen. Dat is heel mooi om te zien. De lijntjes worden steeds korter en dat brengt het tempo erin. De kinderen gaan voor op de wachtlijst.

Omdat de Drakentemmers door het hele land zitten, is het niet erg als een behandeling niet afgerond wordt in de tijd dat moeder en kind in de Opvang zitten. We weten elkaar te vinden en kunnen zo makkelijk overdragen naar elkaar en naar een andere regio. Daarnaast doen we met elkaar aan deskundigheidsbevordering en organiseren we online cursussen. Het is een heel warm, landelijk platform. We hebben echt steun aan elkaar.

Wat ik het allermooist zou vinden als we een soort expertisecentrum zouden worden op dit gebied en dat we binnen heel Emergis op deze manier zouden kunnen samenwerken.”