Nieuwsoverzicht  

Emergis kind & jeugd aan de slag met Positieve Gezondheid

Emergis kind & jeugd vindt versterken van groei, ontwikkeling en veerkracht bij jongeren en hun ouders/verzorgers belangrijk. Aansluiten bij hun vraag, hen regie geven over wat ze belangrijk vinden en samen kijken wat er naast behandeling aan mogelijkheden zijn om gezondheid te bevorderen. Dit is de essentie van Positieve Gezondheid en sluit daarom dus goed aan bij de visie van Emergis kind & jeugd.

Mitchell: "Naast mijn werk als systeemtherapeut bij Emergis kind & jeugd, ben ik samen met collega's Marieke, Rob en Henrieke ook 'ambassadeur Positieve Gezondheid'. We hebben allemaal de basistraining Positieve Gezondheid gevolgd en komen nu regelmatig bij elkaar om met elkaar af te stemmen hoe we het gedachtengoed kunnen integreren in onze werkzaamheden. Daarnaast doen we ervaring op hoe het is om te werken met de hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld het werken met het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Hierin merken we dat de effecten van het in beeld brengen van het gezondheidsoppervlak mooie gesprekken oplevert met de jongeren hun ouders. Dat ze zich bewust worden van wat er wel goed gaat én dat ze nadenken over wat ze zouden willen veranderen. Dit draagt bij aan gedeelde besluitvorming waarlangs we het behandelproces vorm geven.

Zelf aan de slag  
Als ambassadeurs zijn we ook bezig met het kijken hoe folders, hulpmiddelen en andere materialen in taal van de jongeren en kinderen kunnen worden beschreven. Op deze manier willen we juist hen uitnodigen om zelf aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. Dat ze meer bewust worden van wat voor hun belangrijk is en wat ze nodig hebben om dit te realiseren. Eigen regie helpt hen om actief hiermee aan de slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ze vaardigheden willen leren om beter om te gaan met dingen die ze moeilijk vinden, maar het kan ook zijn dat ze contact zoeken met anderen om steun te krijgen en/of zinvolle activiteiten te ondernemen.

Om dit proces te ondersteunen geven we voorlichting aan onze collega’s binnen Emergis kind & jeugd. Voorlichting met een ervaringsgericht karakter om ze de essentie van Positieve Gezondheid zelf te laten ervaren zodat ze vanuit deze ervaring het concept ook met de jongeren en hun ouders kunnen bespreken. We vragen collega’s ook om ervaringen en ideeën om Positieve Gezondheid binnen Emergis kind & jeugd met ons te delen. Op deze manier inspireren we elkaar en krijgen we input hoe en waar we het gedachtengoed binnen onze werkprocessen kunnen integreren. Zoals een Chinese wijsheid zegt: ‘Een pad ontstaat door er op te lopen’. Dus laten we het pad van Positieve Gezondheid maar veel bewandelen".