Nieuwsoverzicht  

Intensieve zorg aan huis voorkomt of verkort opname

Beter worden doe je thuis, is het uitgangspunt van het IHT-team van Emergis kind & jeugd. Met intensieve zorg aan huis voorkomen Gaby en haar collega’s – waar mogelijk en verantwoord – een psychische opname bij kinderen met ernstige psychiatrische problemen. In de eigen veilige omgeving wordt de crisissuatie gestabiliseerd totdat ouders en kind weer vertrouwen hebben, zich staande wetende te houden en een eventuele vervolgbehandeling is opgestart.
Placeholder

Gaby, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij Emergis kind & jeugd: “Het is altijd beter voor een kind om daar te zijn waar hij of zij zich het meest veilig voelt. Als opname toch noodzakelijk is, dan proberen we die zo kort mogelijk te laten duren. Door de inzet van Intensive Home Treatment kan het kind nu sneller naar huis, waar we vervolgens met ons team nog tot zes weken intensieve zorg aan huis kunnen bieden. Afhankelijk van de situatie wordt afgestemd hoe vaak er contact nodig is. Het contact kan dagelijks of meerdere keren per week binnen kantoortijden. Daarnaast bieden we ook telefonisch contact voor advies en overleg.

Omdat we als IHT’ers in de eigen omgeving van het kind komen, zien we meteen wat er nog meer speelt in het gezin. Hoe communiceren ze met elkaar en hoe is de interactie tussen de ouders en het kind of tussen de andere gezinsleden?

Ouders of andere familieleden worden ‘copartners’ in de behandeling en op deze manier kun je snel verandering in gang zetten.

Je ziet meteen wat helpend is en wat niet. Het gebeurt ook weleens dat er bijvoorbeeld ineens een oma opstaat en een stevige rol gaat inneemt om de rest van het gezin te beschermen.”

Met een achtergrond van ruim twintig jaar bij Emergis kind & jeugd heeft Gaby inmiddels een rugzak vol ervaring om uit te putten. Én dat komt goed van pas als je in een crisissituatie snel moet schakelen. Gaby: “Iedere situatie is weer anders. Het geeft me veel voldoening dat ik vanuit mijn persoonlijke ervaring en deskundigheid van betekenis kan zijn. Ik hoef niet meer eerst in de boeken - al lees ik nog steeds veel vakliteratuur, het moet natuurlijk niet saai worden!

Het werken met jongeren vind ik het allerleukste. De levensfase waarin ze zitten, de strubbelingen rondom de puberteit en het volwassen worden. Maar ook de verandermogelijkheden die jongeren nog hebben en de intensieve samenwerking met het gezin. Als team zijn we goed op elkaar ingespeeld. Er is een dagelijkse overdracht en we hebben korte lijnen. Zo zorgen we ervoor dat ouders niet steeds hetzelfde hoeven te vertellen en dat we dezelfde taal spreken.  

Als we zien dat ouders en kind weer vertrouwen krijgen en weten wat ze moeten doen om overeind te blijven, dan is ons werk geslaagd. We hebben ze dan geleerd om met een crisis om te gaan en hoe ze vanuit de ‘reddende rol’ de verantwoordelijkheid bij de juiste personen kunnen leggen. De zorg van het IHT-team stoppen we als de vervolgbehandeling is gestart. Het zij binnen Emergis, of bij een andere hulpverleningsinstantie”.

Wil je meer weten over Intensive Home Treatment? Stuur een e-mail naar kindenjeugd@emergis.nl 
Overweeg je een aanmelding of doorverwijzing? Neem dan via 
aanmeldenkenj@emergis.nl contact op het met het aanmeldteam van Emergis kind & jeugd.