Wie zijn wij

Emergis kind & jeugd biedt mentale gezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Zeeland. We behandelen kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor basiszorg tot aan topzorg. Dat gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd of dagbehandeling of in de kliniek. Binnen onze behandelingen richten we ons altijd op herstel en het weer op kunnen pakken van je leven.

Onze hoofdlocatie zit in Kloetinge, vlakbij Goes. Hier vind je onder andere de klinieken. Daaromheen vind je door heel Zeeland zo'n vijftig locaties zoals ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen. Bij Emergis werken ongeveer 1400 medewerkers. Dat zijn hulpverleners als verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Allemaal zijn we er voor jou. Want iedereen kan te maken krijgen met mentale gezondheidsproblemen. Het is onze ambitie om deze zoveel mogelijk te voorkomen, als het kan mensen beter te maken en waar dat nodig is mensen ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Lees meer over Emergis op www.emergis.nl

 

Hoe werken we

We ondersteunen je het liefst bij jou thuis, in je eigen omgeving met familie en naasten om je heen. Omdat we weten: beter worden doe je thuis het beste. Een medewerker van Emergis kind & jeugd komt bij jou thuis, op school of je gaat naar één van onze locaties in de regio waar je woont. De hoeveelheid hulp verschilt erg per situatie. We bieden ook 'Deeltijdbehandeling' en 'Dagbehandeling'. Je komt dan één tot vijf dagen in de week overdag naar onze kliniek in Kloetinge. Deeltijd- en dagbehandeling kunnen gecombineerd worden met school. In het geval van een acute crisis of in het geval van een ernstige eetstoornis kun je tijdelijk opgenomen worden op één van onze afdelingen in Kloetinge.  


Ieder kind heeft recht op een toekomst. Een goede geestelijke gezondheid is daarbij een voorwaarde. Dit is ons bestaansrecht. We werken altijd toe naar herstel en bieden het kind en zijn sociale omgeving de handvatten die nodig zijn om kind te kunnen zijn én met vertrouwen het volwassen leven in te gaan.

Wanneer je bij ons in zorg komt, kijken we altijd samen met jou en je ouders of verzorgers naar wat er speelt en hoe we je kunnen gaan helpen. We volgen daarbij het 'dialoogmodel'. Dit model staat voor:

  • een goede uitleg, in gewone taal en voldoende ruimte voor je eigen verhaal
  • een respectvolle benadering waarbij oog en oor is voor je persoonlijke omstandigheden, opvattingen, behoeften en vragen
  • waardering voor de behandelingskeuze die je uiteindelijk maakt (samen met je ouders of verzorgers).

Kortom, we bespreken voortdurend met elkaar of we nog op de juiste weg zijn, of we het eens zijn over de behandeling en wat we inzetten. Wat we hierbij ook belangrijk vinden is het betrekken van je systeem: familie en/of andere belangrijke naasten.


We willen graag dat ieder kind en iedere jongere die bij ons in behandeling is, zich welkom en gezien voelt. Daar zullen we alles voor doen!